Sprawa Bar-Bau sp. z o.o. przeciwko Polsce jako przykład skargi na naruszenie prawa do rzetelnego procesu

W niniejszym artykule omówię skargę złożoną przez Bar-Bau spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Polsce na naruszenie prawa do rzetelnego procesu umieszczone w art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka.

W poprzednich artykułach:

 1. Sprawa Chyżyński przeciwko Polsce jako przykład naruszenia prawa do rzetelnego procesu

 2. Naruszenie prawa do rzetelnego procesu na przykładzie skargi Kowalski przeciwko Polsce

zajmowałam się skargami złożonymi przez osoby fizyczne. W tym przypadku skarga została złożona przez spółkę prawa handlowego.

W pierwszej kolejności przypomnę na czym polega naruszenie prawa do rzetelnego procesu. Prawo to zostało zamieszczone w art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Jest ono jednym z ważniejszych uprawnień każdego człowieka, które stoi na straży sprawiedliwego i prawidłowego procesu. Niestety jest również bardzo często naruszane przez Państwa – strony Konwencji.

Prawo do rzetelnego procesu składa się z kliku aspektów, m.in. z prawa każdego człowieka do:

 1. sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy

 2. rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie

 3. wydania wyroku przez niezawisły i bezstronny sąd

 4. jawności postępowania

 5. domniemania niewinności

 6. informacji o przyczynach skierowania przeciw niemu oskarżenia

 7. przygotowania się do obrony

 8. obrony, w tym również obrony z urzędu

 9. korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza.

W sprawie Bar-Bau sp. z o.o. p. Polsce naruszenie prawa do rzetelnego procesu polegało na odmowie przyjęcia do rozpoznania kasacji, mimo iż wystąpiły przesłanki jej dopuszczalności.

Stan faktyczny sprawy:

Spółka Bar-Bau sp. z o.o. wystąpiła z powództwem o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa – Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim wskazując, że niesłuszne tymczasowe aresztowanie jej prezesa i jedynego udziałowca W.B. odbiło się niekorzystnie na kondycji spółki i spowodowało zerwaniem współpracy z zagranicznymi partnerami oraz konieczność ogłoszenia upadłości (ostatecznie Prezes został uniewinniony). Powództwo zostało oddalone, wobec tego spółka wniosła skargę kasacyjną podnosząc, że postanowienie w przedmiocie zastosowania środka w postaci tymczasowego aresztowania wobec prezesa zarządu, pana W.B. było oczywiście nieuzasadnione. Z tego powodu zdaniem Skarżącego władze państwowe dopuściły się uchybienia i powstał po ich stronie obowiązek naprawienia szkody. Sąd Najwyższy odmówił jednak przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, ponieważ jego zdaniem nie wystąpiła żadna z przesłanek jej dopuszczalności. Chodzi tu o przesłanki tj.

 1. istotne zagadnienie prawne występujące w sprawie,

 2. potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub rozbieżności w orzecznictwie sądów,

 3. zachodząca nieważność postępowania,

 4. oczywista zasadność skargi kasacyjnej.

Zarzut skarżącego:

Skarżący zarzucił naruszenie art. 6 § 1 Konwencji, tj. prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez arbitralne orzekanie, co do dopuszczalności skargi kasacyjnej oraz enumeratywne wyszczególnienie przesłanek dopuszczalności skargi kasacyjnej, co w konsekwencji pozbawiło jej prawa do Sądu. Spółka domagała się 40 tys. euro tytułem zadośćuczynienia za doznaną szkodę niematerialną.

Stanowisko Rządu:

Rząd ograniczył się do zaprzeczenia twierdzeniom Skarżącego oraz zakwestionowania wysokości żądanej sumy.

Rozstrzygnięcie sprawy przez Europejski Trybunał Praw Człowieka:

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że jego zadaniem jest zbadanie, czy przyczyna odmowy przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy pozbawiła skarżącą spółkę prawa do rozpoznania zarzutu podniesionego w skardze. Według Trybunału w niniejszej sprawie wystąpiła przesłanka do wniesienia kasacji tj. potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub rozbieżności w orzecznictwie sądów, dlatego odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej stanowiła naruszenie prawa do rzetelnego wymiaru sprawiedliwości wobec tego zasądził na rzecz Skarżącej spółki kwotę 4 000 euro z tytułu poniesionej szkody moralnej.

Powyższe rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka może stanowić podstawę do wznowienia postępowania w opisywanej sprawie. Oznacza to, że spółka Bar-Bau może domagać się przed sądem krajowym ponownego wniesienia kasacji.

Jeżeli znalazłeś się w podobnej sytuacji, tzn. Sąd niezasadnie odrzucił złożoną przez Ciebie skargę kasacyjną, mimo że istniały podstawy do jej wniesienia powinieneś wiedzieć, że masz jeszcze możliwość żeby wzruszyć tę decyzję Sądu. W takim przypadku możesz wystąpić ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zarzucając naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego zamieszczonego w art. 6 § 1 Konwencji. Pamiętaj jednak, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie może uchylić decyzji sądu krajowego. Jednakże jego orzeczenie może stanowić podstawę do wznowienia postępowania krajowego (więcej na ten temat przeczytasz w moim poprzednim artykule: Wznowienie postępowania w związku z wydaniem wyroku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka).

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Monika Kołodziejczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Sprawa Bar-Bau sp. z o.o. przeciwko Polsce jako przykład skargi na naruszenie prawa do rzetelnego procesu

 1. admin pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


1 + 3 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>