Archiwum kategorii: artykuły

Przewlekłość postępowania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W niniejszym artykule chciałabym podsumować dotychczas omówione na blogu orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie skarg dotyczących przewlekłości postępowania karnego, czyli naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zgodnie z którym: „Każdy ma … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Ciepłuch przeciwko Polsce jako przykład skargi na naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego

Kontynuując cykl artykułów omawiających skargi na prawo do rzetelnego procesu tym razem zajmę się skargą złożoną przez Stefana Ciepłuch. Skarga oparta jest w głównej mierze na dwóch zarzutach, które zostaną szerzej omówione poniżej. Pierwsza kwestia zarzucona przez Skarżącego dotyczyła zbyt … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Humen przeciwko Polsce jako przykład skargi na naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego

W niniejszym artykule przedstawię skargę wniesioną przez Edwarda Humena na przewlekłość postępowania karnego dotyczącego odszkodowania za niesłuszne skazanie. Niniejsza skarga nie została uwzględniona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Myślę, że artykuł będzie ciekawą lekturą na temat przyczyn, z których Trybunał … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Rybacki przeciwko Polsce jako przykład skargi na naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego

Kontynuując cykl artykułów omawiających skargi na prawo do rzetelnego procesu tym razem zajmę się skargą złożoną przez Andrzeja Rybackiego. Skarga została złożona na naruszenie prawa do rzetelnego procesu toczącego się wobec Skarżącego. Ściślej rzecz biorąc chodziło tu o: zastosowanie tymczasowego … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Sprawa Lisiak przeciwko Polsce jako przykład naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego

Tym razem również omówię skargę dotyczącą nie rozpoznania sprawy karnej w rozsądnym terminie przez polskie sądy. Jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką to zapraszam Cię również do zapoznania się z poprzednim artykułem: Sprawa Kliniecki przeciwko Polsce jako przykład skargi na naruszenie … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Sprawa Kliniecki przeciwko Polsce jako przykład skargi na naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego

W dzisiejszym artykule omówię Skargę złożoną do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Czesława Klinieckiego w dniu 25 września 1994 r. Skarga toczyła się pod numerem 31387/96 i dotyczyła przewlekłości toczącego się wobec Skarżącego postępowania karnego. Akt oskarżenia skierowany przeciwko Skarżącemu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Koronienko przeciwko Polsce jako przykład skargi na naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego

Kontynuując cykl artykułów omawiających skargi na naruszenie prawa do rzetelnego procesu skierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tym razem zajmę się skargą Kornienko przeciwko Polsce. Podstawą wniesienia skargi było naruszenie prawa do obrony Skarżącego, które polegało na nie przesłuchaniu świadka … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czajka przeciwko Polsce jako przykład skargi na naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego

W niniejszym artykule w dalszym ciągu będę omawiać naruszenie przez Polskę prawa do rzetelnego procesu karnego na przykładzie konkretnej skargi. Tym razem zarzuty Skarżącego dotyczyły przewlekłości postępowania toczącego się w kraju, zbyt długiego okresu stosowania tymczasowego aresztowania oraz naruszenia prawa … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Strzałkowski przeciwko Polsce jako przykład skargi na naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego

Kontynuując cykl artykułów omawiających skargi na naruszenie prawa do rzetelnego procesu tym razem zajmę się skargą złożoną przez Janusza Strzałkowskiego. Skarga dotyczy naruszenia poniższych praw oskarżonego: niepouczenia oskarżonego o prawie do złożenia wniosku o doprowadzenie na rozprawę apelacyjną prawa do … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Adamkiewicz przeciwko Polsce jako przykład skargi na naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego

Sprawa nr 54729/00 wniesiona przez Pawła Adamkiewicza stanowi przykład sprawy, w której Europejski Trybunał Praw Człowieka dopatrzył się naruszenia przez Polskę prawa do rzetelnego procesu ustanowionego w art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. Inne przykłady naruszenia prawa do rzetelnego … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz